Полицейско управление в Париж.
Дежурният на телефона от скука си пили ноктите.
Влиза полицай.
– На булеварда на Капуцинките проститутките се бият с хомосексуалистите!
Дежурният, без да се откъсва от заниманието си:
– И как са нашите?