Край селото двама срещат някаква с кокошка под мишницата. Прищяла им се супичка от прясно пилешко.
– Десет лева – предложил единият.
– Става – съгласила се жената. – Ама приятелят ти да държи кокошката да не избяга!