В аптеката влиза нервна жена.
– Да имате цианкалий?
– А за какво ви трябва? Нали знаете – това е най-силната отрова.
– Искам да отровя мъжа си.
– Госпожо, съжалявам, но не мога да ви помогна за такова нещо…
Жената бърка в чантата си и вади снимка, на която мъжът й е документиран в интересна поза с жената на аптекаря.
Фармацевтът внимателно проучва снимката, после отключва шкафа с отровите:
– Ама защо не казахте веднага, че имате рецепта…