СЛЕД КОВИД `19 ИДВА ПАРНО `20

Не знам защо, но всяка есен, преди да отворя пощенската си кутия, се сещам за един стар анекдот. Гражданин по телефона: „Ало, електрификацията ли е?“, „Не  топлофикацията.“ „А-а – и на вас да ви е…  майката!“

Все си го повтарям този анекдот и, няма да скрия – със злобничко  чувство. Ми как не – толкова години съм на тоя свят и как поне веднъж топлофикацията не ме ощастливи със сметка без „преизчисляване“?  Май не трябва да й се сърдя – зависи тя от борсовите цени на газа. Но как стана така, че след 40-процентното му поевтиняване пак трябва да доплащам?

Може би не съм прав. Все пак  получавам някаква топлина. И знам за парнаджийските   проблеми – вехти инсталации, загуби при преноса, стари дългове, а и  шефове корупционери. Прекрасно – но защо към тези  недъзи ми прибавят нови?

Ето го познатият конфликт. До края на септември жалбите в столичната „Топлофикация“ за грешно  смятане и надписване надхвърлиха 2000. Дружеството обеща да преизчисли сметките на една четвърт от абонатите. Но защо само на толкова, не ми обясни. И осъзнах, че работи то по системата „детето се кърми, след като заплаче“. С други думи – преизчисляват  се само сметки на жалителите. Ето например: ще се преизчислява в столичното Драгалевци заради  неработилото два месеца топло. Но ако хората  не бяха изпискали, преизчисляване нямаше да има… Помним как министър  Петкова проглуши света с поевтинелия газ и по ефира ни затлачваше с невнятни „енергийни доводи“. А като я засечеш, опрадвава се с КЕВР, която била извън нейната юрисдикция. Самата контролна комисия пък се оправдава с  „борсовите индекси“. А всички вкупом – с министерството, с енергийния холдинг, със законовите норми, с руския доставчик и накрая, разбира се, с президента Путини и премиера Борисов. На това народът  казва:  „Къде е Киро – на кирия.“

И уведомленията на топлинните счетоводители. Те са оформени с такава математическа сложност, че да се съберат Евклид, Гаус и Лобачевски, няма да я разрешат.  От години абонатите пищят срещу уведомленията тип „джунгла“ – но авторите така и не ги сведоха до смилаемо разумяване. Ето например фактура от известния „Техем“. Всичките й числа са изписани с… с три (!?) цифри след десетичната точка. Кому е нужна тази пунктуалност ? И също данни, изписани „с“ и „без“ ДДС. Това също е малоумие. И неразбраните и сложно съкратени текстове: ваш дял, общ брой единици, отчет стар – отчет нов, разход – разход в квтч, дялови единици, неотчетени водомери, количество в имоти без водомери… Нататък следва споменаване на индекси, входящи номера, директиви, абсолютно ненужни за абоната. Очевидно някой чиновник-програмист е решил да се изфука с точност и компетентност пред началника си.

Спомням си и друга максима: „Неизбежни са двама посетители – смъртта и бирникът“. Ще я допълня с още един – „инкасаторът“. Ще го приема и него, няма как. Но едва след като спре да ме бълбука с предизвикани преизчисления, с уйдурдисани  актуализации и с неразбираеми фактури. Господа, с бъркане в народния джоб фалити не се оправят.

Наско Мандаджиев


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: