МЕР ЛИХТ

Нашите протести
на сърца горещи
също бяха чести,
само че на свещи.

 От протестни нощи
и от свещ такава
влача шлифер още
с восък по ръкава.

 Днешните колони
като нас не страдат:
става от смартфони
Млечен път площадът.

Светът прогресира,
тъй че в близки ери
ще се протестира
с атомни фенери.

 Тъмните управи
тежки дни ги чакат:
все по да се прави
на разсеян мракът…

Марко Ганчев