– И това, внучето ми, беше отдавна, отдавна, много отдавна…
– Колко отдавна?
– Ами… Толкова отдавна, че хората в автобусите още се возели без маски…
– Стига бе, дядо! Не ми разказвай приказки – аз сериозно те питам!