ТРАКИЙСКА МОГИЛА

На траките им идвал краят
и никак не били наивни –
от злато почнали да ваят
ритони, маски, фиби, гривни,
та след като ги откопаят
след някой век археолози,
потомците им да узнаят
какъв умел народ бил този.

И ние края си го знаем,
но тая грижа ни отпада,
че и да хукнем да копаем,
е късно – златото в Канада
изтече срещу нисък наем.

Марко Ганчев