ЗАКОН ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ТАРИКАТИ

 

На печално известния ЗУТ – Закон за устройство на територията, повече ще отива гор­ното име. Че дълги години през тази „врата у поле” се провира орда от предприемачи-тарикати, които строят-презастрояват държавата незаконно/полузаконно: превземат паркове, бетонират море и планини, вдигат стометрови офисбилдинги и украсяват пейзажа с бараки, капанчета и сергии в архитектурния стил „Капалъ-чарши”.

И е чудно как тия хора още не са намерили цаката на депутата Никола Динков. Който на парламентното заседание миналата седмица се одързости да им развали рахата – нарече закона „кърпен и дърпан” и настоя да бъде създаден изцяло нов. Съобщи потресен факт: от влизането му в сила през 2001 е преработван и допълван ни повече, ни по-малко – 78 пъти. А знае се, че колкото е по-гъс­та джунглата от клаузи, толкова е по-сгодно на тарикатите, които лесно откриват пробойни в „урегулирането” (отвратително словотворение, което в закона е на­цвъкано изобилно и не се намери граматик да му махне паразитното „у”)…

Депутатите сякаш се бяха наговорили да подсекат колегата си, като след изявлението му гласуваха на инат… нови 5 промени, с което кръпките до стигнаха шеметните 83… Така към днешна дата законът се изравни по обем с „Война и мир”. Отваряш го, зачиташ се – и потъваш в тресавище от позовавания и препратки от… във… към… Съдиите едва се оправят, изнемогват и поради това често бъркат – а адвокатите само това чакат: по-забълбукано, ерго по-добре.

И ето как парламентът роди поредната „нова традиция” – от ковач на нови закони все повече се превръща в шивач, „замрежващ” стари. Същият ден премина изцяло в кърпежи и тропоски на вехти нормативи. Отдавна не се помни създаването на изцяло нов закон. Но за да се роди такъв е нужна компетентност, системност, настойчивост и упорита работа – все неща, които родното депутатство не притежава и недолюбва…

А как би му се искало да накаже немирния си колега. Да му наложи публична казън. Намазва го с катран и перушина, качва го на волска каруца и го развежда като вещер цял ден из града да го бият хората с камъни.

Наш човек в НС:
Наско Мандаджиев