Абонамент за „Стършел“

Вече няма нужда да ползвате пощенски гълъби!

Абонамент може да направите във всяка пощенска станция, а за ваше удобство – „Български пощи” предлагат възможността да го направите и през интернет!
Читателите от София могат да дойдат направо при нас – в Столична библиотека, между 11 и 17 ч. всеки работен ден.
Можете да се абонирате и по банков път – на банковата ни сметка – BG58UNCR70001519730327 .
Не забравяйте в платежния документ да посочите и адреса, на който да изпращаме вестника.

АБОНИРАЙТЕ СЕ И ЧЕТЕТЕ „СТЪРШЕЛ“ –
най-добрият антивирусен вестник!

Вече може да се абонирате и чрез разпространителската фирма „Доби прес“