ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Вирусът защо се разшета
така из милата ни родина,
та ни натика в кьошета
за карантина?
Не сте ли разбрали?
Господ свали ни имунитета,
защото много сме крали.
Хем като днешни хайдуци,
хем и с дългове за деца и за внуци.
Следват следствие и присъда.
Черногледец не искам да бъда,
но ми секва гласът,
като зная следствие как се протака
и в изолатора колко се чака.
Особено пък за Страшния съд…

Марко ГАНЧЕВ