ВЕСТИ ОТ БЪДЕЩЕТО

София, 2120 г. Днес се проведе 9-ото за тази година заседание на Съвместната
мултидисциплинарна комисия по исторически и образователни въпроси между Република България и Република Северна Македония, създадена съгласно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. По думите на съпредседателя й от българска страна срещата е потвърдила, че напрежението, което съществува в работата й през последните месеци, не затихва. Посочва се, че някои
от изказванията на членовете на експертната подкомисия по въпросите на езика ни
връщат в положението от 2055, когато комисията прекрати работа за две години.
По въпросите за съдържанието на учебниците също не е постигнат особен напредък, въпреки принципните договорености от 2075. На свой ред съпредседателят от
страна на Северна Македония заяви, че представителите от българска страна
прекалено твърдо се придържат към терминологията, утвърдена с декларацията
от 2035 и последващите поправки от 2040 и 2049 и изрази надежда, че ще бъде възприет по-гъвкав подход в съответствие с меморандума от 2065. Той поясни, че България и Северна Македония четат различно съдържанието на пътната карта, приета през 2091, като добави, че независимо от постигнатия напредък през 2101 между тях продължава да има различия в тълкуването за някои исторически личности.
Във връзка с личността на Гоце той заяви, че единствените им претенции са свързани с намирането на решение. „Няма никаква дилема за това да почитаме заедно Гоце
Делчев, но това трябва да стане по нормален начин, ние между себе си да разчистим
неяснотите, които имаме като историци. И ние работим върху това“, допълни оптимистично той. Двамата съпредседатели, чийто мандат изтича през 2123, излязоха със съвместно становище, че работата на комисията е важна част от отношенията
между двете страни и изразиха загриженост, че плановете за съкращаването на
бюджета й заплашват да обезсмислят всичко постигнато досега.

Алек ПОПОВ