Когато властта не може по новому, а на­родът не иска по ста­рому – това е револю­ция.
Когато властта мо­же и така, и иначе, и както й текне, а на народа не му пука – това е стабилност.