По какво се разли­чава демокрацията от тоталитаризма?

– По това, че фалши­фицирането на избори при демокрацията не е право само и изклю­чително на изпълни­телната власт.


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: