Мили родители,
Ако искате да разберете дали детето ви притежава лидерски качества, заведете го на село и наблюдавайте действията му – дали то ще тича подир гъските, или гъските – след него.