Из описание в обява за апартамент под наем:
„Огромен гардероб, в който може да се завре цял хипопотам, да се скрие трупа на любовник, любовник от мъжа, собственика от данъчните – и те изобщо да не се срещнат!”