– Тате, защо казваш, че си имал свръхестествени способности?
– Когато бях на твоите години, излизах на улицата без телефон и си намирах приятелите, където и да са се запилели.