Погребална процесия.
От тротоара бабичка се интересува:
– Кого погребват?
– Катаджия, бабо – отговарят й.
Бабата прилежно се кръсти:
– Насвиркал се е, горкият…