– Мисля, че жена ми изневерява.
– Защо, отбягва ли те?
– Глупости говориш – аз съм тоя, който се крие от нея в разни приятни потайни местенца, а тя винаги ме намира.
– Е, какво е съмнителното?
– Ами, вчера не ме намери!