В данъчното влиза измачкан човечец и любопитно почва да шари между бюрата.
– Какво обичате? – питат го.
– Аз? Нищо. Само исках да видя какви са хората, за които работя…