Забелязали ли сте, че на детските кубчета с букви от азбуката буквичките “У”, “Х” и “Й” винаги са на едно и също кубче.
Обаче някои свръхнадарени деца се изхитрят да си играят едновременно с три комплекта кубчета!