Стършелови истории – в звук и образи

Невероятни истории от живота на „Стършел“ разказват Петър Незнакомов, Генчо Узунов, Теню Пиндарев, Йордан Попов.
Безценните записи са запазени в Архивния фонд на Българското национално радио.
Благодарим на колегите, които ни ги предоставиха за юбилея!

 

Стършел – писаният хумор, който нрава си не мени