Зззлатно време за матури

01.06.2018
З-з-златно време настана за матури. И то – за всякакви шантави и повече от ужким матури. Ако някой не вярва, ще му кажем, че има и миниматури по български език за… четвъртокласници (?!?)
На първото национално външно оценяване по български език и литература се явиха общо 59 543 четвъртокласници. На невръстните хлапета им беше тропосана за решаване следната задача, публикувана в сайта на Министерството на образованието:
„Овцете в едно село живеели мирно в кошарата. Около оградата обикаляли кучета и гонели вълците надалеч. Изненадващо обаче вълците изпратили пратеник (?!?) при овцете с молба за вечен (?!?) мир. Пита се: защо вълците са изпратили пратеници при овцете?”
Това е въпросът, объркал много от децата. За верен отговор повечето посочили: „Вълците да се помирят завинаги с овцете”.
Верният отговор според по-големите и по-образовани от тях чичковци и лелички от МОН обаче е: „За да ги излъжат и нападнат по-лесно”.
Едва ли се налага да правим разбор и оценка на този изключителен кретенизъм. Той кара беззащитните (като овци) деца да недоумяват:
А. По кой начин гладни вълци се събират заедно и започват да разсъждават как да надхитрят овцете? Б. Кои са тези техни пратеници, които са делегирали за преговори с овците – амеби, жирафи, зелени еуг­лени или мухи еднодневки?
Много от хлапетата са посочвали на сляпо някой от предлаганите варианти за отговор, надявайки се да налучкат верния по случайност. Но затова ли служи родното училище – да предлага на децата случайно образование и да произвежда (съвсем не случайно) житейски аутсайдери?