– Защо си нервен?
– Остави… Развеждам се…
– Разбирам. Неприятно, но се случва…
– Нищо не разбираш! Проблемът е как ще кажа на мама!
– Защо?
– Тя още не знае, че съм се женил!