Един пристига на работа със синина под окото.
– Кой те фрасна? – питат колегите.
– Жената.
– Че защо?
– Защото й говоря на “ти”.
– Само заради това? Я разкажи как стана!
– Значи, лягаме си. И тя ми казва: “Тоше, знаеш ли, НИЕ отдавна не сме се занимавали със секс…” Пък аз, идиотът, й отвърнах: “Не НИЕ, а ТИ”…