Бабата играе карти с внучето. По едно време го хваща в измама.
– Ей, ама ти лъжеш!
– Да, бабо…
– Знаеш ли какво става с тези, които лъжат на карти?
– Знам, бабо! Печелят!