International literary competition “Aleko”

Aleko” is an international literary competition for a shot humoristic story. Its first edition was in 1966 and it has taken place every year since (with a small interruption at the beginning of the 1990s).

Organizers of the event are Svishtov municipality, the International foundation “Aleko Konstantinov” and “Starshel” newspaper.

The competition carries the name of the Bulgarian writer Aleko Konstaninov, one of the biggest Bulgarian satirists, killed by his political opponents in 1897.

Laureates of the competition are writers from Germany, Belarus, Bulgaria, Slovenia, Poland, Russia, USA, Turkey, Serbia, Macedonia, Romania, Ukraine, Tcheque republic, Slovakia.

It is a year-long competition: the short stories are received from January until the end of November. The only condition is for the text to be no longer than four standart pages (1100 words or 7000 signs).

You can send your short stories to newspaper “Starshel”: starshel@mail.bg

Beginning December, a jury of literary critics, satirical writers and representatives of the International foundation “Aleko Konstatinov” delivers the prize.

The ceremony traditionally takes place on January 13, Aleko Konstantinov’s birth date, in his hometown of Svishtov.

The laureate is invited by the organizers, who cover travel and accommodation costs.

 

Международен литературен конкурс „Алеко“

„Алеко” е международен конкурс за кратък хумористичен разказ, който се провежда от 1966 година до днес (с кратко прекъсване в началото на 1990-те години).

Организатори са Общна Свищов, Международната фондация „Алеко Константинов” и вестник „Стършел”.

Негови лауреати са били Фалил Хаджич (Хърватия), Владимир Орлов (Беларус), Ефтим Проевски (Македония), Александър Чотрич (Сърбия), Марсел Салимов (Башкирия), Георги Данаилов (България), Славко Прегъл (Словения) и др.

Конкурсът е целогодишен – разкази се приемат от януари до края на ноември. Единственото условие за участие е разказът да не бъде по-дълъг от четири стандартни машинописни страници (1100 думи или 7000 знака).

Разказите си изпращайте на електронната поща на в. „Стършел” – starshel@mail.bg .

В началото на декември жури, съставено от литературни критици, писатели хумористи и представители на Международната фондация „Алеко Константинов” присъжда наградата.

Връчването й  традиционно е на 13 януари (рождената дата на Алеко) на тържествена церемония в Свищов.

Лауреатът е гост на организаторите, които поемат разноските по пътуването и престоя му в България.


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: