Медицината не спи!
След дълги изследвания и сложни експерименти най-добрите лекари са стигнали до заключението, че най-добре е депутатите по-често да почиват и да се разнообразяват.
Примерно – да редуват парламентарната си работа с умствена…