Списанието „Бонжур, Париж“ обявило конкурс за кратък разказ, описващ събуждането на града и неговите обитатели.
Първа награда взел авторът на следното произведение:
„Ставам, закусвам, обличам се и си отивам вкъщи“.