Жената, нацупено:
– Ти вече не ме обичаш!
Мъжът, изненадано:
– Откъде-накъде?
– Ами, преди, когато се връщаше от командировка, първата ти работа беше да провериш дали няма някой в гардероба. А сега проверяваш само в хладилника. Дали има биричка…