ОТВЛЕЧЕН

Не можеш да си представиш, мила, какъв потрес изживях, когато моят се прибра една сутрин в такова състояние, сякаш е спал в канавка. Цяла нощ не бях  мигнала и ако не ме беше срам, щях да звъня в полицията.  Като го видях, хем ми олекна, хем побеснях. И знаеш ли защо не се е вяснал? Защото бил отвлечен от извънземните! Представяш ли си? Така че директно го запитах ти за идиотка ли ме мислиш. Кой нормален би повярвал на такава простотия! Поне от уважение към мен да беше се постарал да измислиш нещо по-смислено. Например, че си пиянствал до зори с твоите ненормални приятели, или че си забърсал някоя повлекана. Не че щеше да му се размине, ама щях да съм по-спокойна.

Той обаче продължи да се придържа към глупавата си версия и обясни, че са го завлекли до луната, но от обратната є страна, където имало хоспис за стари и пенсионирани извънземни. На някакъв там трябвало да му присадят далак и нашият щял да бъде донор. Но заради хроническия алкохолизъм органът му не бил подходящ и го върнали обратно. Затова му се губели тези три-четири часа. Какви три часа, избухнах аз, та теб те нямаше двайсет и четири, че и отгоре. А алкохолът уврежда черния дроб, не далака. Той се съгласи, че органът може да не е бил увреден заради пиенето, а поради непрекъснатия ми тормоз, но за времетраенето не отстъпи. Било се дължало на „парадокса на близнаците”. Знаеш ли какво е това, мила? И аз не го знаех, но моят ми обясни, че според Айнщайн ако едно тяло се движи със скорост, близка до тази на светлината, то времето почти спира да тече. И даже имало филм, в който младоженик космонавт заминава на далечна мисия и като се връща на земята, тук са минали петдесет години, а при него в ракетоплана само пет. И вместо младата си булка заварил някаква скапана бабичка. Затова моят  се притеснявал и настоявал да го върнат по-бързо, докато не съм  се сбабичосала.

Не можах да го уцеля с чашката с кафе, защото ръцете ми направо трепереха, а той продължи одисеята си, правейки се, че не забелязва състоянието ми, и заяви, че за компенсация му обещали да го направят извънреден и пълномощен представител на човечеството и да му придадат някои свръхчовешки способности.

Сега, каза той, ако реша, мога да анихилирам някое антипатично същество. Аз не знаех какво значи това, но не посмях да го питам, за да не ме вземе съвсем за проста, но после я намерих в гугъла. Страшно е. А той продължи да употребява такива думи като метаморфоза и антропогенеза, каквито горкият с килийното си образование по-рано дори не можеше да ги изговори, камо ли да ги каже на място.

И докато си правеше кафе, слушайки радиото, каза, че този тип, който сега говори, ще го анихилира, защото са му омръзнали приказките му. Представяш ли си изумлението ми, мила, когато само след броени дни този човек изчезна от политическото пространство. Сякаш не е бил толкова години на върха. После анихилира съседа отгоре, който непрекъснато трополеше, блъскаше и се държеше като вол. И той изчезна, макар че има съмнения, че не сам, а с някаква никаквица. Най-невероятното е, че май анихилира и шефа си, защото го карал да работи извънредно. Наистина, може да е в Дубай, в Сърбия или в Южна Африка, но може и никъде да не е. Просто човека го няма и това си е. Фактът си е факт.

Ох, знам, знам, че са глупости, знам, че е невъзможно, казвам си да не изтъпявам, заричам се да не се паникьосвам, ама не мога да спра да мисля, че ами ако дори само един процент е истина, какво става тогава? Трябва много да внимавам. О, извинявай, но ще затварям, мила, че май се прибра, а още не съм му нарязала салатката. Не трябва да пропусна. Иначе може да се разсърди. Макар че мислиш ли, че за такава дреболия може да ме анихилира?

Иван Сариев