Ако детето слуша родителите си, очевидно си мисли за нещо свое.
Ако жената слуша мъжа си, очевидно той є говори за повишението на заплатата си.
Ако мъжът слуша жена си, очевидно мачът вече е свършил, а новините още не са почнали.
Ако тъщата слуша зет си, очевидно това е чужд зет.
Ако зетят слуша тъщата си, очевидно е следовател…