Имало едно време един човек… Във всичко случващо се, дори и най-лошото, той се изхитрял да намери нещо хубаво и да каже:
– Е, можеше да е и по-зле.
Един от приятелите му са хванал на бас, че ще може да го хване в ситуация, в която любимият му израз няма да може да бъде използван. Веднъж му рекъл:
– Знаеш ли какво стана вчера? Съседът се прибра по-рано вкъщи, завари жена си с някакъв, закла и двамата, после запали апартамента и се застреля.
– Е, можеше да бъде и по-зле – рекъл оптимистът.
– В какъв смисъл?
– Ако беше се прибрал по-рано преди два дни, щеше да завари мен…