Вкарват в килията нов затворник.
– За какво? – питат съкилийниците.
– За многоженство.
– А-а… – замислят се другите затворници. – Тая присъда как да я разбираме – като наказание или като почивка?