В казармата обявили конкурс за най-добрия виц от сто думи.
Наградата спечелил войник, изпратил следния текст: „Аз развинтих бурмите на тоалетната чиния… А останалите 94 думи ги каза сержантът, когато седна на нея“.