Един се хвали:
– Пък вчера две жени се сбиха заради мен!
– Не може да бъде!
– Сериозно – и едната викаше – вземи си го, пък другата – за чий ми е нужен тоя, вземи си го ти!