Звъни телефонът на „Бърза помощ“.
– Идвайте по-бързо! На мъжа ми му е зле!
Дежурният отвръща философски:
– Мила госпожо, че на кого днес му е добре?


Подкрепете "Стършел" в мисията ни да съхраним сатиричната литература в новата дигитална епоха като направите онлайн дарение през PayPal:
Споделете: