Из двора на болницата се разхождат двама по пижами.
– Как върви лечението?
– Нямам подобрение…
– Изобщо? Ами че ти си тук вече шести месец! Поне някаква промяна няма ли?
– Има. Преди, разбираш, исках, обаче не можех…
– А сега?
– Сега? Сега вече мога, обаче не искам…