Абонирайте се за „Стършел“!

Най-сигурният начин е да получавате „Стършел“ направо в пощенската си кутия. Затова – абонирайте се! Абонамент може да направите във всяка пощенска станция от 1-и до 15-и всеки месец, а за ваше удобство – „Български пощи“ предлагат възможността да го направите и през интернет!
Не забравяйте в платежния документ да посочите и
адреса, на който да изпращаме вестника!
Вече може да се абонирате и чрез разпространителската фирма „Доби прес“ !

Цени

Годишен абонамент за хартиено издание – 50,00 лв. (Валидно е само за България)
Абонамент за хартиено издание за 6 месеца – 26,00 лв. (Валидно е само за България)

ЧЕТЕТЕ „СТЪРШЕЛ“ –
вестникът, който не лъже читателите си!

************************************************

ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ

На страницата ни в интернет можете да намерите само част от съдържанието на вестника. Предлагаме на всички възможността да получават навсякъде по света пълното издание на „Стършел“ на електронната си поща.
Електронният абонамент започва да тече от деня на получаване на абонаментната сума, а при изтичането на едногодишния срок, редакцията ще ви напомни учтиво и ще предложи продължаването му.
А заплащането можете да направите както в редакцията (ако сте в България), така и по банковата сметка на търговското дружество, издател на вестника –

„Стършел и половина“ ООД
BG58UNCR70001519730327
BIC: UNCRBGSF

И от България, и от чужбина можете да използвате и бързата връзка с PayPal по-долу.

Годишният абонамент за електронно издание е €15 (30 лв).
Не пропускайте да посочите адреса, на който да изпращаме абонамента!

 


Заявка за абонамент за електронното издание

Стъпка 1. Изпратете ни информация за абоната:

Трите имена:Абонаментът е целогодишен и започва да тече от деня на получаването на абонаментната сума.
E-mail адрес:

Стъпка 2. Може да преведете сумата €15 (30 лв) по електронен път чрез PayPal: