Дела със силен корупционен мирис

Недоверчиво е населението и хич не вярва на родното правосъдие.  Подозира, че то е подкупно и пристрастно.

В опит да бъде премахнато това недоверие законодателите решиха разпределението на делата да не зависи повече  от личните предпочитания на шефовете на различните съдилища. Вместо хора компютрите безпристрастно да разпределят делата между съдиите.  Магистратите в тоги обаче не спират да бойкотират закона. Дори най-висшите – като съдийката Даниела Дончева. Тя обаче не е някакво дребно, незначително винтче в огромната правораз­давателна машина, а е председателка е на Софийския апелативен съд.

През есента на миналата година колегата є, съдия Милен Василев, директно я обвини в действия със „силен корупционен мирис”. Той обясни, че през май 2017-а е бил определен на случаен принцип за докладчик по дело, свързано с Корпоративна търговска банка. С огромен иск – за над 102 милиона лева, спор между две търговски дружества. Едното от които е на Бисер Лазов, привикан от прокуратурата за източването на КТБ. Съдия Д.  Дончева обаче неправомерно иззела разпределеното за М. Василев апетитно дело, въпреки че за същата дата самата тя имала достатъчно свои дела за гледане. Но колкото и дела да има човек, може да ги оста­ви на втори план, когато двама искат да вземат 100 милиона. И биха дали доста пара под масата, за да бъдат присъдени на единия от тях.

Щом тази ситуация стигна до медиите, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет се самосезира и започна проверка. Тя установи, че Даниела Дончева е „допуснала сериозни отклонения от принципа за случайно разпределение на делата”.  Издала е заповед, в която „липсват фактически и правни основания за отнемането на делото от Милен Василев”.

Освен това председателката на апелативния съд е издала още няколко заповеди, нарушаващи правилата за случайното разпределение, с които размества съдии в различни състави. Отново без правно основание.  На това основание обаче проверяващият магистрат Александър Мумджиев внася в Инспектората към ВСС предложение за дисциплинарно производство и налагане на наказание на съдия Дончева. И тук става интересно. Или по-точно – озадачаващо: констатациите от ревизията са приети от всички като верни, но със 7 на 2 гласа е решено, че съдия Дончева не подлежи на санкция.

Което означава, че съдебните ревизори няма да поискат от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да потърси дисциплинарна отговорност от Д. Дончева.

Означава също така, че съществуването на Инспектората към ВСС е безсмислено, след като прави безсмислени проверки, които само констатират, че има нарушение на закона, вместо прилагане. И вместо да наказва, оправдава нарушителите в тоги.

Но в тази непривлекателна моментна снимка на родната Темида има и нещо положително.  Компютрите на Софийския апелативен съд ще имат дълъг живот, защото не се изхабяват за дреболии като случайното и безпристрастно разпределение на делата.

Сергей Трайков